Lidt om sygdomme i racen

Man skal ikke blive forskrækket over at læse denne side, for det er ikke fordi parson russell terrier er særligt hårdt ramt af sygdomme - snarere tværtimod. Det er en gennemgående sund og rask race, forskånet for de sygdomme andre racer kan slås med.

Men der er et par enkelte sygdomme, som racens opdrættere bør få undersøgt sine avlshunde for, før avl.

Kort remset op handler det om BAER, Patella Luxation, øjenlysning (ECVO-test), der checker for sygdomme som PRA, PLL og ektopiske cilier/Distichasis, og LOA og SCA.  
Læs om dem nedenunder. 


BAER - Brainstem Auditory Evoked Response


Døvhed hos hunde kan være medfødt. Derfor bør man som opdrætter få testet sine hunde, hvis man har en race, der kan være arveligt disponeret for døvhed.

Netdyredoktor.dk skriver om døvhed:"Hvad er døvhed hos hunde?Døvhed skyldes en forstyrrelse af hundens lydopfattelse. Tilstanden kan opstå på grund af en tillukning af det ydre øre, men den kan også være arvelig, og den kan opstå som følge af sygdom i øret.
Hvad er symptomerne på døvhed hos hunde?Døvhed medfører tit adfærdsproblemer hos hunde. De karakteristiske problemer er følgende:


Døve hunde kan ofte være meget støjende. De gør mere uhæmmet end normalt, og er sværere at opdrage. Det skyldes, at det kun er synet, der kan indgå i dressurpåvirkningen af dyret.
Døve hunde kan ofte være aggressive og utrygge. Det kan medføre en unormal adfærd, navnlig hvis de bliver forskrækkede. Desuden gør døvheden dem til lette ofre i trafikken.

(...)

Hvordan behandles døvhed?Døvhed kan ikke behandles, men man kan lave avlsmæssige begrænsninger, så man forebygger døvhed.
Hvordan er fremtiden for din hund, hvis den bliver døv?Delvist døve hunde eller hunde med nedsat hørelse kan klare sig hjemme, hvis der ikke sker ændringer i hundens hverdag.
Helt døve hunde klarer sig dårligt. Det er ekstra udsatte for ulykker, f.eks. påkørsler, og de reagerer uforudsigeligt, fordi man ofte forskrækker dem.
For at undgå at den medfødte døvhed føres videre, er det klart, at hunden ikke må bruges til avl. Man kan være nødt til at aflive en døv hund, da døvheden mange gange medfører, at hunden f.eks. kan blive mere aggressiv og utryg."

Vi får vores parsons BAER- testet.


Patella Luxation eller løs knæskaller.

Nedenstående er hentet fra  www.biodyr.dk

Knæskallen (patella) ligger i en fure i den nederste del af lårbenet. Den holdes på plads af ligamenter og sener, blandt andet fra knæets store strækmuskel.

Patellaluxation er betegnelsen for en tilstand, hvor knæskallen ikke længere ligger stabilt på sin plads. Den glider ud af sin normale stilling (luxerer). Knæskallen kan enten flyttes mod midten (medialt) eller til siden (lateralt). Patellaluxation bruges også, når knæskallen ligger på sin normale plads, men let kan forskydes til siden.

Forekomst:

Løse knæskaller ses hos de fleste racer. En norsk undersøgelse viser, at det kun er et problem hos få af racerne. Det er specielt små racer og enkelte større racer, som har problemet. Desuden viser undersøgelse, at problemet bliver tydeligere, når en race bliver populær og stiger i antal. Undersøgelsen konkluderer, at det er fordi arv spiller en rolle i lidelsen, og at øget popularitet ofte giver en øget grad af indavl.

En amerikansk undersøgelse viser, at løse knæskaller afhænger både af køn, race og størrelse. Der ses 1.5 gange oftere patella luxation hos tæver i forhold til hanhunde. Det ses 7 gange oftere hos hunde, som vejede under 9 kg, i forhold til gennemsnittet og 13 gange oftere hos små end hos større racer.

Kliniske fund:

Løse knæskaller opdages tit, fordi hunden begynder at halte. Haltheden kan variere fra periodevis lidt halt til, at hunden overhovedet ikke støtter på benet. Ved undersøgelse er knæskallen enten udenfor sit leje eller som let kan flyttes ud af sit leje. Oftes er knæskallen på midtersiden af benet, men kan også være på ydersiden af benet. Lidelsen ses ofte på begge ben, men kan også ses kun på den ene ben.

Løse knæskaller skyldes ikke forandringer i selve knæskallen. Det er ofte forandringer i hele bagbenet, som fører til løse knæskaller. Det er sjældent skader, som er årsag til løse knæskaller. Hos en hund, som har forandringer i bagbenet som disponerer for løse knæskaller, kan en skade derimod ofte medføre, at knæskallen glider ud af sit normale leje. Da disse forandringer er deformiteter som følge af fejludvikling af bagbenene, som kommer gradvis i vækstperioden, opdages patella luxation ofte i en ung alder.

Behandling:

Der findes forskellige operationsmåder til at behandle en hund med løse knæskaller. Disse bruges hver for sig eller sammen. Udsigten til helbredelse afhænger af hvilken grad, der er tale om, samt hundens størrelse.


Løse knæled beskrives som enten at være polygenetisk nedarvet eller at være arvelig disponeret. Polygenetisk nedarvet betyder, at det er forårsaget af flere gener. Arveligt disponeret betyder, at der er en arvelig forandring et sted, som her er i benets opbygning, som kan forårsage sygdommen. Begge betegnelser dækker over, at løse knæled er arveligt, men at arvegangen ikke kan beskrives på samme måde som en simpel vigende eller dominant arvegang. Løse knæled er beskrevet som et kendt genetisk problem hos shibaer i USA.

Bente Iversen, April 1996

Se mere på: http://www.biodyr.dk/Artikler/patella.htmhttp://www.biodyr.dk/Artikler/patella.htm

Progressiv Retina Atrofi - PRA

Progressiv Retina Atrofi - også kaldet PRA - er en sygdom, der kan sammenlignes med grå stær. Linsen i øjet bliver langsomt uklar, hunden begynder at blive natteblind og ender til sidst med at blive blind.

Problemet med sygdommen er, at dens forløb er så snigende at man ikke kan gardere sig 100 % imod den. En hund, der som ung er blevet frifundet for PRA kan udvikle den senere så det eneste man som ansvarlig opdrætter kan gøre, er at få sine avlshunde øjenlyst med mellemrum.

Bindie er blevet øjenlyst for PRA og fundet fri for PRA.

Der er et stort internationalt samarbejde igang for at lokalisere genet, der bærer PRA, så der er håb om, at bærerne af denne sygdom på et tidligere tidspunkt (før de når at indgå i avlen) kan lokaliseres og fjernes fra avlen.

Læs mere om den HER
-Primær Linse Luxasion - PLL 

Bindie - Cudweed's Darling - er blevet gentestet for PLL (Primær Linse Luksation) og er heldigvis helt fri for denne sygdom, der kan være både smertefuld og i sidste ende gøre hunden blind.


Læs mere om denne sygdom  HEREktopiske Cilier/Distichiasis

Læs om det her: http://www.oejendyrlaegen.dk/fejlplacerede_oejenhaar.shtml
Endvidere gentester vi vores hunde for Late Onset Ataxia - LOA og Spinocerebellar Ataxia - SCA

Kommentarer